listopad 2015

Kłopotliwe różnice kursowe

podróże, wyprawy, urlop, oprogramowanie

Kłopotliwe różnice kursowe

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga prowadzenia dokumentacji rachunkowej dla potrzeb rozliczania podatków dochodowych i VAT. Dla celów podatkowych i bilansowych wszystkie operacje muszą być rozliczane w złotówkach, bez względu na  walutę w jakiej była dokonana transakcja. Dla transakcji dokonanych w walucie obcej wystąpią różnice kursowe dodatnie lub ujemne. Faktura wyrażona w walucie obcej musi zostać przeliczona na złote według średniego kursu NBP na dzień poprzedzający datę jej wystawienia. Faktura ujęta po stronie przychodów w księgach rachunkowych i...

Czytaj dalej

Turystyka Urlop Wakacje Wycieczki Wyprawy Noclegi Podróże
Copyright © 2008 buytemplates.net. All Rights Reserved. E4.0.3